Respondenten gezocht voor een onderzoek in het kader van mantelzorg

Beste meneer, mevrouw,

Op dit moment werk ik aan mijn onderzoek over respijtzorg en ben ik op zoek naar respondenten. Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg die een mantelzorger geeft aan zijn of haar naaste, ter ontlasting van de mantelzorger. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om het aanbod van respijtzorg in en om Amsterdam te verbeteren.

Wie ben ik? HVA
Mijn naam is Yvette Wittenberg en ik werk als onderzoeker en docent bij de Hogeschool van Amsterdam. In opdracht van de gemeente ben ik bezig om de concrete wensen van mantelzorgers ten aanzien van respijtzorg in kaart te brengen. De gemeente wil namelijk dat de vraag naar en het aanbod van respijtzorg dichter bij elkaar komen.

Waar gaat het onderzoek over?
Uit eerder onderzoek van de HvA blijkt dat mantelzorgers die persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp bieden aan een naaste veel behoefte hebben aan respijtzorg. In de praktijk blijkt dat vraag en aanbod van respijtzorg niet altijd op elkaar aansluiten. De behoefte die mantelzorgers hebben verschilt namelijk per zorgvraag. Dit onderstreept het belang van maatwerkvoorzieningen om mantelzorgers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Dit onderzoek draagt eraan bij dat duidelijk wordt wat de concrete wensen van mantelzorgers ten aanzien van respijtzorg precies zijn.

Hoe gaan we dit onderzoeken?
De interviews worden uitgevoerd met drie verschillende groepen mensen. Allereerst zijn dat mantelzorgers die persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp bieden aan een naaste. Het maakt niet uit of deze mantelzorger wel of geen gebruik maakt van respijtzorg, het gaat erom dat hij of zij wil vertellen over zijn of haar behoeften. Daarnaast worden er ook interviews gehouden met de aanbieders van respijtzorg. Dit zijn vrijwilligers of professionals die respijtzorg bieden aan mantelzorgers die persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp bieden aan een naaste. Het interview neemt ongeveer een uur in beslag.

Zijn wij op zoek naar u? Bent u:

  • Iemand die zorgt voor een naaste waarbij persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp wordt geboden?
  • Iemand die zich als vrijwilliger inzet om respijtzorg te bieden aan mantelzorgers?
  • Of een professional die betrokken is bij het aanbod van respijtzorg voor mantelzorgers?

Dan ben ik op zoek naar u en zou ik het erg waarderen als u wilt meewerken aan mijn onderzoek!

Wilt u deelnemen?
Als u mee wilt doen aan het onderzoek, of als u meer informatie wilt over het onderzoek, neem dan contact op met mij, via y.wittenberg@hva.nl of 06 211 56 085. Dan maak ik een individuele afspraak met u over het tijdstip en de locatie van het interview.

Tot slot
Naast de gemeente Amsterdam zijn ook SIGRA, het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam en het Platform Mantelzorg Amsterdam betrokken bij dit onderzoek. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om het aanbod van respijtzorg in en om Amsterdam te verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/communitycare

Met vriendelijke groet,

Yvette Wittenberg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>